AIKIDO manažment

 

Je forma firemného vzdelávania prostredníctvom celej bytosti, teda nie len mysľou, ale aj emóciami a telom.

Cieľom konceptu Aikido Management je zlepši schopnosť pracovať s výzvami, ktorými ako jednotlivci, firmy či celá spoločnosť v súčasnosti čelíme. Aby sme tieto výzvy ustáli a mohli cez ne vyrásť, potrebujeme objaviť, kultivovať a používať náš skutočný ľudský potenciál.

Dôvod pre celistvé vzdelanie je je jednoduchý – ak manažér absolvuje prednáškový seminár či školenie a vráti sa do každodennej praxe, veľmi často u neho prevládnu staré vzorce správania. V bežnom pracovnom živote, v strese a pod tlakom, sa totiž mentálne naučené „návody“  strácajú ako prvé a kontrolu nad naším správaním preberajú hlbšie emočné a fyzické vzorce chovania. Aby bol seminár resp. vzdelávanie zamestnancov naozaj účinné, musia sa komplexne do vzdelania zapájať všetky zložky osobnosti. Hovorí sa, že „učenie telom, je 10x efektívnejšie.“

Jeden obrázok nahradí 100 slov, avšak jeden celou bytosťou pochopený postoj alebo pohyb nahradí tisíce obrázkov.

To čo v západnej Európe funguje viac ako 10 rokov, je u nás zatiaľ raritou, ktorá si postupne nachádza svoje miesto na trhu. Deje sa to aj preto, že mnoho ľudí je už unavených z množstva rovnakých školení, ktoré vo svojom profesionálnom živote absolvovali. Pravda je taká, že školenie či seminár môžu byť prínosné, ale musí ľudí viesť k ich vlastnej múdrosti a prirodzenosti. A to je opak univerzálnych prednáškových seminárov a modelových situácií.

 

Pre koho sú určené tieto semináre : 

Naše kurzy nie sú manuálom ale priestor, kde sa môže rozvíjať jedinečnosť osobnosti. Z toho dôvodu sú semináre určené ľuďom, ktorí sú špičkou vo svojom obore alebo sa špičkou chcú stať /lídri, manažéri, politici, obchodníci…/

Konkrétny obor nie je dôležitý, avšak kurzy sú vhodné pre ľudí, ktorí pri svojej práci prichádzajú do styku s inými ľuďmi. Najviac z týchto kurzov, ťažia ľudia , ktorí zvládli základy svojej profesie a vedia, že poučky z učebníc, majú v praxi veľmi obmedzené použitie.

 

Hlavné témy Aikido manažmentu seminárov sú:

 • Základné sebavedomie – efektívny vnútorný postoj a prirodzený prejav
 • Komunikácia
 • Spolupráca a konštruktívne riešenie konfliktov
 • Vyčerpanie – práca s časom a energiou
 • Práca so strachom a stresom
 • Leadership

Rovnováha tela a mysle

Seminár je  zameraný na efektívne využívanie mentálnej, emočnej a fyzickej kapacity.

Keď je naše myslenie, cítenie a konanie v súlade, vzniká synergický efekt, ktorý mnohonásobne prevyšuje kapacitu samotného intelektu. V tejto rovnováhe ste efektívny, ste v pravom čase na pravom mieste, na situácie reagujete primerane a s eleganciou. Nie je to zázrak pre vyvolených, ale kvalita ktorú Vás naučíme rozvíjať.

 

Čo Vám tréning prinesie:

 • Porozumenie základným zložkám osobnosti – mysleniu, emóciám, telu a ich spolupráci
 • schopnosť udržiavať pohodu vo vnútornom a vonkajšom pracovnom priestore / mentálna, emočná a fyzická hygiena /
 • Väčšiu vyrovnanosť, rozhodnosť, jednoznačnosť, jasnosť prejavu…
 • Posilnenie prirodzenej autority, teda schopnosti byť sám sebou a zároveň byť súčasťou okolitého diania

Energia pre život

Seminár je zameraný na  udržiavanie, zväčšovanie a kultivovanie energetického potenciálu.

Vyčerpáva vás práca? Zabudli ste oddychovať? Rozdávate svoju energiu a žiadna sa vám nevracia späť? Aj maličkosti vás dokážu vyviesť z rovnováhy? Tento seminár pomáha pochopiť základné pravidlá práce s energiou,objaviť zdroje a nastoliť rovnováhu medzi aktivitou a regeneráciou. V ideálnom prípade tak, že časom budete viac a viac aktívny a zároveň budete mať viac a viac energie.

 

Čo Vám tréning prinesie :

 • Odhalenie chýb pri nakladaní s energiou – čo vám energia dáva, kde sa stráca a prečo
 • Základné cvičenia pre starostlivosť o svoju energiu
 • Nastavenie rytmu medzi aktivitou a regeneráciou
 • Nový pohľad na vlastnú hodnotu a nakladanie s pracovným časom /time anažment/

 

Slovné spojenie „práca s energiou“ znie trochu mysticky. Avšak všetko, čo na seminári  absolvujeme bude čisto praktické a fyzicky uchopiteľné. Jednoduché dýchacie a energetické cvičenia pochádzajú hlavne z bojových umení a západnej medicíny. Obsah seminára /teória aj prax/ je zameraný na jeho využitie v každodennom pracovnom a osobnom živote.

Práca so strachom a hnevom

Seminár zameraný na prácu so stresom a emóciami ako sú tréma, strach a hnev.

Aká je vaša reakcia na nepríjemnú alebo ohrozujúcu situáciu? Ukryjete sa do bezpečia alebo sa tvárite, že sa vás to netýka? Dokážete rozoznať oprávnený strach od zbytočných obáv? Dokáže prejaviť strach alebo hnev, keď je to nutné a naopak?

Strach aj hnev sú prirodzenou a často užitočnou súčasťou našich životov. Na kurze vás naučíme tieto dve základné emócie rozoznávať a pracovať s nimi tak, aby vás limitovali čo najmenej. Osvojíte si cvičenia, ktoré pomáhajú zvládať zmeny a stres každodenného života. V neposlednej rade sa naučíte používať svoj strach a hnev ako vodítko, ktoré vám pomôžu posúvať vaše limity plynule a bez  zbytočných scén.

 

Čo vám tréning prinesie

 • Zoznámite sa so strachom a hnevom – základnými ľudskými reakciami na ohrozenie
 • Začnete rozoznávať strach, naučíte sa posúdiť jeho oprávnenosť a intenzitu ohrozenia
 • Naučíte sa praktické techniky zvládania vlastného strachu, trémy alebo hnevu
 • Naučíte sa ako reagovať na strach, trému alebo hnev niekoho iného
 • Ukážeme vám zdroje, ktoré pomáhajú čeliť stresu v dlhodobom horizonte
 • Nájdete pozitívnu stránku strachu, hnevu a naučíte sa ich využívať pre svoj rozvoj

Konflikt ako príležitosť

Seminár zameraný na zmenu každodenných konfliktov a spoluprácu všetkých strán.

Máte z konfliktov strach alebo ich často zbytočne vyostrujete? Naučíme vás zmeniť každodenné konflikty na príležitosť pre zlepšenie vzťahov alebo systémov, ktorých ste súčasťou /pracovný tím, firma, organizácia, rodina…/

 

Čo vám tréning prinesie :

 • Začnete sa pozerať na pracovné a osobné konflikty ako možnosť zlepšiť danú situáciu, stav či vzťah
 • Naučíte sa predchádzať konfliktom alebo ich konštruktívne riešiť
 • Nájdete svoju rovnováhu a naučíte sa k nej vracať
 • Posilníte schopnosť konať vyrovnane, určiť si a udržiavať svoje hranice
 • Zvládnete pozrieť sa na protistranu nezaujato a s nadhľadom
 • Naučíte sa rôzne stratégie riešenia konfliktov
 • Naučíte sa používať win-win stratégiu v komunikácii a v spolupráci s kolegami či partnermi

Ako viesť ľudí

Seminár zameraný na prejav svojej autenticity, prirodzenej autority a komunikácie, inšpirujte sa, aby ste vedeli viesť ľudí okolo seba.

Dôveryhodnosť, prirodzená autorita, empatia, rozhodnosť, múdrosť, schopnosť počúvať, konať a inšpirovať druhých – sú pre lídrov veľmi dôležité kvality. Väčšina ľudí si mysli, že dobrý líder sa s týmito kvalitami musí narodiť. Avšak opak je pravdou, tieto kvality je možné sa naučiť a následne posilňovať.

Ukážeme vám ako na to, aby ste sa stali čím ďalej tým lepším lídrom, ktorý vedia sám seba a následne druhých, nielen k väčšej hojnosti ale taktiež k vedomostiam a vyrovnanejšej budúcnosti firmy.

 

Čo vám tréning prinesie :

 

 • Pochopenie dôležitosti súladu myslenia, emócií a konania pri vedení ľudí
 • Neobvyklý pohľad na kvality, ktoré ako líder potrebujete a praktický návod, ako tieto kvality rozvíjať
 • Schopnosť počúvať a prezentovať svoj postoj
 • Schopnosť vnímať potenciál a obmedzenia druhých ľudí
 • Cvičenia, ktoré môžete používať pre svoj rozvoj v bežnom živote
Team building word cloud concept. Vector illustration isolated on white

PODOBNÉ PONUKY

Konferencie, kongresy a semináre

Family day

Teambuilding

Vianočné večierky

© Copyright 2011 - 2019 by Prodiamond.sk